Egzersiz Mükemmel Ötesi Bir İlaç

Şeker hastalığı, kolesterol ve hiper-tansiyon gibi birçok hastalıkta en az ilaç kadar etkin bir rolü olan egzersizi tedavinin bir parçası olarak görülmelidir. Egzersizlerini düzenli yapan hastaların ilaca olan ihtiyaçları azalır. Aksine günlük yürüyüş yapmayan hastaların; tedavileri güçleşir, ilaca verdikleri cevap…